Novinky

15. 2. 2024

únor 2018
zdroj: časopis Business Leaders

Ženy se stále více prosazují jak mezi podnikateli, tak jako zaměstnankyně v managementech. A mají co říct; čím pomoci. Dvě pozoruhodné se pohybují také v oblasti developmentu. Čím nás mohou inspirovat?

Žena z ojedinělého konceptu domu seniorů

ANNA JEŽKOVÁ je dnes odbornicí na bydlení a sociální development. Vyzná se v bytové a seniorské problematice v Česku a jako spolumajitelka developerské společnosti založila unikátní Rezidenci RoSa v pražských Kobylisích. Její příběh se však začal psát v Paříži, vlastně už na škole, když se jejím druhým vybraným jazykem po povinné ruštině stala francouzština. Ani netušila, jak moc to ovlivní její budoucnost…Nejdříve se mi líbil zvuk toho jazyka. Nakonec mi učarovala celá francouzská kultura,“ vzpomíná na své gymnazijní časy, kdy poprvé viděla Paříž a definitivně se rozhodla francouzštinu studovat. A vlastně Francii jako celek.V zemi galského kohouta se při studiích dostala ke kvadruplegikovi. Neznáte ten pojem? Pro možný pohyb těchto osob je nutný elektrický vozík ovládaný bradou. Pro komunikaci obvykle musejí používat ústní tyčku a počítač ovládají jazykem, případně očima. Anna se o něj začala starat a dlouhodobě spolupracovat s Českým červeným křížem. Tím se prohloubil její vztah ke znevýhodněným skupinám obyvatel.„Viděla jsem, jak odlišně žijí nejen hendikepovaní, ale i senioři u nás a ve Francii. Rozhodně mi nepřipadalo nemožné přenést tamní laskavou filozofii a projekty k nám. Chtěla jsem zkrátka udělat něco, co není běžné v seniorském bydlení. Koncept, kde v centru všeho dění je individuální potřeba seniora či hendikepovaného,“ popisuje počátky Rezidence RoSa.Ta není jen domem, kde senioři bydlí. Jde o celý výjimečný projekt mezigeneračního protínání, díky kterému nejsou senioři sami a cítí se využití.

Opravdu nejsem zbytečný?

Vžijme se do jejich situace. Spoustě seniorů nevadí ani tak stárnutí a zhoršování zdraví jako ten pocit zbytečnosti – že jsou již „na obtíž“, „odstavení“, „nepotřební“. Proto se mnozí tak zdráhají odejít ze zaměstnání. Anna Ježková to dobře věděla. Vhodný prostor pro Rezidenci našla na Praze 8, vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny. Koncept postavila jako otevřené komunitní centrum i bezpečné bydlení. Každý den nabízí rozmanitý program, který navštěvují nejen rezidenti, ale i senioři z okolí. Nechybí vzdělávací programy, zdravotní cvičení, poradenství a workshopy.Své tu však najdou také maminky na mateřské i děti a studenti. V rezidenci funguje řada služeb pro veřejnost jako praktičtí i specializovaní lékaři, je zde knihovna, masér, kadeřník, kavárna nebo restaurace. Zkrátka – život.

„Dnešní senioři si chtějí podzim života užít“

Dům je plný, dlouží se i jeho pořadník. Podle Anny se jasně ukazuje, že mnozí senioři nechtějí bydlet na okraji města, kde se nic neděje a kam za nimi rodina přijede jen zřídka na krátkou návštěvu. Chtějí stále žít, cestovat, být prospěšní a podzim života si užít – a pokud si nějakou službu zaplatí, očekávají kvalitní služby jako všichni ostatní, zdůrazňuje. „Samozřejmě, u seniorů se mění zdravotní podmínky. Bydlení v podobném domě jim ale dává prostor být déle aktivní.Navíc jejich ekonomický potenciál není dostatečně využívaný. I když Česko bojuje téměř s minimální nezaměstnaností, sociální politika státu nedokáže dobře motivovat mladší seniory, aby dále pracovali na zkrácené úvazky. “Ona sama rozlišuje již tři generace dříve narozených (65+, 75+, 85+ let) a u každé z nich různé finanční možnosti, potřeby i požadavky. „Do budoucna se tato situace bude dále měnit, jako ve zbytku Evropy. I města je potřeba plánovat tak, aby byla komfortní pro stárnoucí populaci. Zatím se však tímto tématem moc lidí v Česku nezabývá,“ upozorňuje.Její tým už pracuje na druhé a třetí rezidenci pro seniory dle stejného vzoru. Chce se posunout také dále do regionů a do pěti let vymyslet podobný projekt mimo hlavní město.

Už žádné předčasné zestárnutí

Jak zlepšit podmínky českých seniorů, tím se zabývá také nezisková společnost NEstárniBLBĚ, jejíž je Anna Ježková spoluzakladatelkou. „Cílem je nenechat zbytečně a předčasně zestárnout ani jednu osobu.“ Vymýšlí nové projekty podpory zdravého a dobrého stárnutí a zapojuje do nich veřejnost od základních škol po seniory. „Celý nás život je o komunikaci. Učíme a přednášíme o mezigenerační komunikaci, ale poskytujeme také poradenství a konzultace v různých otázkách problematiky seniorů.“ Tolik aktivit – a všechny se propojují. A všechny začaly volbou francouzštiny na škole.Štíhlá žena s vizáží studentky není jen developerkou. Především je matkou. Ve volném čase vyráží s malými syny Antonínem a Františkem za poznáváním cizích kultur, architektury a urbanismu. Miluje přírodu, hlavu si nejraději čistí chůzí na nějaký zapomenutý kopec ve Středohoří nebo Krušnohoří. Cestou má o čem přemýšlet. Její společnost Atkins a Langford Development, založená na česko-francouzských základech, se zaměřuje nejen na rezidenční výstavbu, ale také na územní plánování a rekonstrukce historických objektů. Jedním z aktuálních projektů je rezidenční výstavba v pražské Ostrovní ulici. „Když to shrnu, soustředíme se na přípravu nových projektů v různých oblastech – družstevních, nájemních i seniorských bytů.“ V únoru uspořádala konferenci reSITE v Lisabonu a v dubnu ji čeká další v pražském Senátu, zaměřená na problematiku seniorů. Cílem konference Aktivní věk (17. dubna) je poradit lidem v důchodu a všem, kteří se problematikou seniorů zabývají, jak docílit toho, aby byli šťastní a nezažívali pocity odstrčení a osamělosti. Nahlédnete-li do diáře Anny Ježkové, až Vás napadne, jak to může stíhat… Vždyť se podílí zároveň i na revitalizaci bývalého vojenského újezdu na Českolipsku v Geoparku Ralsko.„Je to zapomenutá lokalita. Město a jeho okolí dostalo šanci spojit ochranu a obnovu přírody s kulturou i ekonomickým rozvojem. Na území o rozloze více než 294 kilometrů by měly ze zaniklých vesnic vzniknout místa pro šetrnou přírodní turistiku a odpočinek,“ plánuje Anna, která jako zakladatelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko dohlíží na to, aby revitalizace probíhala bez nadměrného zatížení přírody a aby změny přinesly místním obyvatelům udržitelný rozvoj turistického ruchu.

Kdo je Anna Ježková

  • První zkušenosti sbírala v Accenture, globální společnosti poskytující služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. V roce 2003 nastoupila do Atkins a Langford Development a dnes je spolumajitelkou této společnosti.
  • Developerské zkušenosti využívá i jako předsedkyně kontrolní komise Asociace developerů, otevřené platformy pro veřejný i privátní dialog v oblasti nemovitostního developmentu a městského plánování.
  • Jako místopředsedkyně občanského sdružení reSITE podporuje spolupráci a dialog odborníků a veřejnosti
  • o efektivnějším městském plánování a zkvalitnění veřejného prostoru. Současně organizuje mezinárodní konference pro odbornou i další veřejnost jak v Praze, tak v Berlíně či v letošním roce v Lisabonu.
  • Veškeré aktivity rozvíjí s dlouhodobou vizí měnit prostředí v České republice ve stejném rytmu, který je běžný v zemích vyspělé západní Evropy. Snaží se také o efektivnější a transparentnější přístupy mezi veřejným a soukromým sektorem.
  • V roce 2002 dokončila magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci. Během studií vycestovala na francouzskou univerzitu Jean Moulin v Bordeaux nebo do španělského Santiaga de Compostela.
  • Od roku 2008 má diplom MBA (Master of Business Administration), který získala na Francouzsko-českém institutu řízení VŠE Praha v Lyonu a nyní dálkově studuje urbanismus na pařížské Sorboně.
  • Mluví francouzsky, anglicky, španělsky.
  • Jejími zájmy jsou kultura, architektura, urbanismus, příroda, turistika, četba, historie a jazyky.