/ english

Společnost Atkins & Langford Development s r.o., byla založena v roce 1992 mateřskou společností Federal S.A. sídlící v Paříži. V rámci dlouholetých zkušeností obě tyto společnosti za svou existenci realizovali více než 50 projektů orientovaných zejména na rezidenční výstavbu, územní plánování a rekonstrukce historických objektů.

Společnost Federal během svého působení postavila více něž 40 rezidenčních projektů. Z hlediska objemu se jedná přibližně o 2000 bytů, postavených zejména v oblasti Ile de France a Paříži. Po založení v 90-tých letech se společnost Atkins & Langford Development s.r.o zabývala zejména rekonstrukcemi a modernizacemi národních kulturních památek a kulturních památek a také památek v rámci ochrany Unesco.

Naše společnost Atkins & Langford Development s.r.o vystupuje ve většině případů jako developer a investor. Orientujeme se na celou škálu rezidenční výstavby např. sociální byty, kolektivní bydlení, vila domy, rodinné domy, lofty, mezonety, atd. Máme bohatou zkušenost v rámci rekonstrukcí a adaptací historických ale i průmyslových objektů a našim cílem je řešit problematické oblasti či uzemní celky a měnit je na funkční rezidenční celky. Často pracujeme v úzké spolupráci se zástupci obcí či regionů.

Svou nabídku jsme rozšířili o spolupráci s obcemi v rámci majetkového sjednocení pozemků pro budoucí rozvoj rezidenční výstavby. Pozitivní výsledky jsou evidentní. Například na projektu v Choisy-le-Roi, situovaného mezi břehy Seiny a parkem District, kde na původních 2 ha pozemků , které byli zatíženy průmyslovou výrobou, bylo postaveno 250 domů. V rámci partnerství s obcemi se podařily i další projekty, zejména projekt Magny-le-Horne/Marne la Vallé se 130 domy a byty. Dále projekt Cergy Pontoise, kde byly vybudovány luxusní vily v těsné blízkosti golfového hřiště na okraji města. Podobně také v Luzarches bylo projektováno 90 vil, které se nacházejí v těsné blízkosti centra a golfového hřiště.

Podílíme se také na kompletní organizaci a financování infrastruktury pro danou oblast. Spolupracujeme s organizacemi spravujícími portfolio sociálních bytů, tak aby byla zachována diverzifikace sociálních skupin v rámci jednotlivých realizovaných projektů, např. v Oise”Val de Mare a také v Sabliere.

Jedním z pilotních projektů, byl projekt “Malá Šárka“, kde jsme realizovali výstavbu Mezinárodní školy pro Americkou ambasádu na pozemcích o velikosti 12ha. Součástí projektu byla výstavba 157 vil určených pro zahraniční klientelu a management nadnárodních firem. Právě tento projekt je dodnes považován, jako jeden z prvních svého typu v Čechách.

Projekt „Villa Bianca“ spočíval v rekonstrukci historického objektu a novostaveb, ve kterých je možno najít kolem 80 luxusních bytů v Praze 6. Tento projekt byl realizován společně s ING Real Estate. Dalšími projekty byly adaptace kulturních památek na různé účely, například v Brně Kleinův palác sloužil jako sídlo banky Credit Lyonnais.

Současně jsme realizovali několik urbanistických studií ve střední Evropě, zejména v Polsku a Srbsku.

Společnost Atkins & Langford Development s r.o uzavřela již v 90-tých letech partnerství s několika vlastníky nemovitostí v Čechách, jedním z nich je také rodina knížete Karla Schwarzenberga.

Dlouhodobě spolupracujeme s Českým červeným křížem. V současné době v partnerství připravujeme projekty výstavby pro sociální účely.

Již několik let spolupracujeme s Ústavem geografie a urbanismu (Univerzita Sorbone IV. v Paříži), kde pan Nigel S. Atkins přednáší o urbanismu. V průběhu přípravy některých projektů se nám osvědčila také možnost zapojení studentů do konzultací a přípravy.